Oferuję profesjonalną obsługę nieruchomości w zakresie zarządzania i administracji wspólnotami mieszkaniowymi. Podstawą działań podejmowanych przez moje biuro, jest działanie w interesie właścicieli nieruchomości, optymalizacja kosztów i maksymalizacja zysków z nieruchomości, polegających na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

  • Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości
  • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
  • Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej
  • Bieżące administrowanie nieruchomością
  • Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
  • Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

Czynności zarządzania podejmowane w ramach obsługi nieruchomości można podzielić na 3 obszary:

  • Czynności administracyjne
  • Czynności techniczne
  • Obsługa księgowa

Szczegółowy zakres czynności zarządzania, oraz wynagrodzenie dla zarządcy są regulowane są w umowie o zarządzanie nieruchomością, która podpisywana jest przez zarząd wspólnoty lub pełnomocnika współwłaścicieli nieruchomości.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w zależności od potrzeb właścicieli, stanu technicznego budynku, posiadanej dokumentacji oraz powierzchni nieruchomości.

Gwarancją wysokiej jakości usług zarządzania jest działanie zgodne ze Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości.

Zapraszam wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych do współpracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą na zarządzanie nieruchomościami proszę o kontakt na nr tel +48 666 819 469