Szanowni Państwo
 

Przypominamy , o konieczności segregowania odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami -- tj. z podziałem na pięć frakcji:

  • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
  • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
  • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
  • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK.

Z przykrością obserwujemy, że niektórzy mieszkańcy budynku nie przestrzegają w/w. zasad co może spowodwać naliczenie dodatkowych opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku naliczenia dodatkowej opłaty, wszyscy mieszkańcy/właściciele lokali będą ponosić koszty podwyżki solidarnie (opłata będzie dwa razy wyższa niż obecnie).

W związku z powyższym apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na włąsciwą segregację odpadów.

Prosimy również o wrzucanie odpadów do pojemników i nie pozostawianie ich obok pojemników lub na pojemnikach.

Ulotka w pdf z listą „co wrzucamy”, a „czego nie wrzucamy”, w linku poniżej:

http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/images/pobierz/zmiana_systemu_1_lipca_2018_cz.2.pdf