Informujemy, że wszystkie zarządzane przez nas nieruchomości, przeszły obowiązkowe przeglądy techniczne. O wynikach przeglądów będziemy informować zarządy wspólnot oraz właścicieli na zebraniach. Dziękujemy inspektorom wykonującym przeglądy, oraz zarządom które uczestniczyły w przeglądach.