W budynkach wielorodzinnych w Bielsku-Białej, opłaty za śmieci dokonywane są przez właścicieli pośrednio - przez wspólnotę mieszkaniową. Każdy z właścicieli, w przypadku lokali mieszkalnych płaci za śmieci wg. ilości osób zamieszkujących w lokalu. Deklarację należy złożyć u zarządcy nieruchomości wg podanego przez niego wzoru.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku stawki opłat w przypadku selektywnej zbiórki odpadów kształtują się następująco:

Lokale zamieszkałe : 11 zł/osobę

Lokale "mieszane" (wykorzystywane zarówno na cele mieszkalne jak i np. na prowadzenie działalności gospodarczej): 14zł/osobę

Lokale użytkowe: opłata naliczana jest w zależności od wielkości pojemników i ilości odbiorów w miesiącu.

Jeżeli dana wspólnota zbiera odpady nieselektywnie, tj. bez podziału na frakcję suchą, mokrą i szkło, to opłaty są w podwójnej wysokości.

Zdarza się, że pomimo zadeklarowania przez wspólnotę i właścicieli selektywnej zbiórki odpadów, mieszkańcy nieprawidłowo segregują odpady, wtedy urząd ma prawo naliczyć opłatę jak za śmieci zbierane nieselektywnie.