Szanowni Państwo

Przypominamy, że ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiały łatwopalne (w szczególności opony, płyny eksploatacyjne, elementy drewniane itp.) nie mogą być przechowywane w garażu podziemnym.

W związku z powyższym, prosimy o usunięcie wszelkich materiałów łatwo zapalnych i niebezpiecznych pożarowo z garaży.